Κανονισμοί σχολής

Οι σπουδαστές γίνονται αποδεκτοί στη σχολή με την εγγραφή και την συμπλήρωση αίτησης υποψηφιότητας και μαζί με την πληρωμή των διδάκτρων εγγραφής. Η εγγραφή γίνεται αυτόματα με την καταβολή του 20% των συμφωνημένων διδάκτρων, ισχύουν για όλες τις κρατήσεις και καταβάλλονται με την έγκριση της αίτησης υποψηφιότητας. Κανένας σπουδαστής/στρια δεν θα εγκριθεί χωρίς δίδακτρα εγγραφής.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο σπουδαστής/στρια παίρνει τα έγγραφα για την έναρξη μαθημάτων καθώς και το πρόγραμμα παρακολούθησης. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης του σπουδαστή για φοίτηση στη σχολή Nicolas Center of Style, το ποσό δεν επιστρέφεται.
Το υπόλοιπο ποσό που αναλογεί στην χρονική περίοδο της φοίτησης, καταβάλλεται κάθε μήνα σε προσυμφωνημένες δόσεις έως τις 5 κάθε μήνα.

Οι μηνιαίες δόσεις είναι προπληρωτέες για την παρακολούθηση των μαθημάτων του επόμενου μήνα και ποτέ μεταχρονολογημένες. Εάν οι πληρωμές δεν προκαταλαμβάνονται κάθε μήνα, δεν θα επιτραπεί στον σπουδαστή/στρια η περαιτέρω παρακολούθηση των μαθημάτων.

Οι πληρωμές διδάκτρων δεν επιστρέφονται αλλά μπορούν να πιστωθούν ενάντια σε μια μελλοντική κράτηση. Όλα τα δίδακτρα συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Η ακαδημία λαμβάνει όλες τις πληρωμές χωρίς κρατήσεις, στην περίπτωση καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό.

Σε περίπτωση ακύρωσης μαθημάτων λόγω ακραίων απρόβλεπτων περιστάσεων, κυβερνητικής επέμβασης, πράξης του Θεού, τρομοκρατίας, ακραίων καιρικών συνθηκών ή απεργιών, η Nicolas Center of Style δεν φέρει καμία ευθύνη οφειλής χρημάτων. Σε αυτή την περίπτωση τα μαθήματα μπορούν να επανα-προγραμματιστούν σε ημερομηνία κατάλληλη για την σχολή και τον σπουδαστή/στρια.

Σε περίπτωση που ο σπουδαστής/στρια αποτυγχάνει να παρευρεθεί σε κάποια μαθήματα, καμία επιστροφή χρημάτων δεν δίδεται και καμία μεταγενέστερη ημερομηνία δεν προσφέρεται σε αντικατάσταση των χαμένων ωρών ή ημερών.

Σε περίπτωση που ο σπουδαστής/στρια αποτυγχάνει να παρευρεθεί ή που δεν ολοκληρώνει τη σειρά μαθημάτων για οποιοδήποτε λόγο, καμία επιστροφή χρημάτων δεν δίδεται.

Τα δίδακτρα δεν περιλαμβάνουν ταξίδι, στέγαση, φαγητό ή ποτά κατά τη διάρκεια της σειράς μαθημάτων. Όλα τα δίδακτρα και οι σειρές μαθημάτων υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση.

Η σχολή Nicolas Center of Style δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες εθνικές αργίες, την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Όλα τα προγράμματα μαθημάτων γίνονται από τη Δευτέρα – έως και την Παρασκευή εκτός αναφερθεί διαφορετικά από την Διοίκηση της Σχολής.
Τα ωράρια αφορούν το κάθε μάθημα ξεχωριστά και οι σπουδαστές οφείλουν να τηρούν συνέπεια στην προσέλευσή τους σε αυτά.
Οι σπουδαστές παρακολουθούν τα μαθήματα με δικά τους εργαλεία κομμωτικής: ψαλίδι, χτένες, βούρτσες, κλιπς, κ.λπ.

Η σχολή παρέχει όλο τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, τα σαμπουάν, καλλυντικά και προϊόντα, βαφές και όλα τα αναλώσιμα είδη για την πρακτική εκπαίδευση.

Η σχολή θα παράσχει μοντέλα για την πρακτική εξάσκηση και επίδειξη των τεχνικών εργασιών, εντούτοις η σχολή δεν μπορεί να εγγυηθεί παρουσία μοντέλων για όλες τις πρακτικές ασκήσεις και εναλλακτικές επιλογές θα προταθούν. Όλοι οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν το μοντέλο τους για την πρακτική εργασία για τουλάχιστον δύο συνεδρίες ανά ακαδημαϊκό πρόγραμμα.

Τα μαθήματα είναι βασισμένα σε καθορισμένο πρόγραμμα για κάθε ημέρα και εάν ένας σπουδαστής απουσιάσει για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα οποιαδήποτε άλλη στιγμή και δεν επιστρέφονται χρήματα για αυτό τον λόγο.

Η σχολή δεν είναι αρμόδια για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, ή κλοπή στα εργαλεία σπουδαστών ή τα προσωπικά τους είδη και συνιστά στους σπουδαστές να μην φέρουν μαζί τους αντικείμενα αξίας.

Λόγω των πνευματικών δικαιωμάτων, δεν επιτρέπεται καμία καταγραφή των επιδείξεων ή dvd, παρουσιάσεων, φωτογραφίσεων και σεμιναρίων.

Στην περίπτωση παραπόνων για το πρόγραμμα σπουδών, το αίτημα μπορεί να προσκομιθεί γραπτώς προς την διοίκηση της σχολής μέσα σε 48 ώρες από το συμβάν.

Οποιαδήποτε καταγγελία θα εξεταστεί από την σχολή και οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με επιστροφή διδάκτρων ή άλλα γεγονότα, θα παρθεί από το συμβούλιο της σχολής και η απόφαση θα είναι τελική.

Η ακαδημία δεν είναι αρμόδια για οποιεσδήποτε τυχαίες, επακόλουθες ή σωφρονιστικές ζημίες από αυτή την άποψη. Οι σπουδαστές λαμβάνουν τα διπλώματα στην επιτυχή ολοκλήρωση όλου του προγράμματος που έχουν παρακολουθήσει και με την επιτυχία τους στις τελικές εξετάσεις.

Απουσία σπουδαστών άνω των 10 ημερών (χωρίς γνωμάτευση ασθένειας και άδεια γιατρού) απαγορεύει τη συμμετοχή τους στις τελικές εξετάσεις του προγράμματος φοίτησης και μπορεί να οδηγήσει στην απόλυση από τη σειρά μαθημάτων. Εκτίμηση θα δοθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μετά από διοικητικό συμβούλιο. Η απόφαση του διευθυντή σχολής θα είναι τελική. Η σχολή Nicolas center of Style δεν εγγυάται την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.

Λεπτομέρειες πληρωμών: Σε περίπτωση ακύρωσης ενός προγράμματος, μέχρι 28 ημέρες νωρίτερα, μπορεί να επανα-προγραμματιστεί σε νέα ημερομηνία. Οι επιστροφές πριν από 28 ημέρες πριν από μια σειρά μαθημάτων υπόκεινται σε μια δαπάνη ακύρωσης 15%. Η ακύρωση μέσα σε 28 ημέρες και 14 ημέρες από την άφιξη υπόκειται σε μια χρηματική κύρωση σε περίπτωση ακύρωσης 50%. Η ακύρωση εντός 14 ημερών της άφιξης υπόκειται σε μια χρηματική κύρωση σε περίπτωση ακύρωσης 100%.